72565264 // ung@fredensborg.dk
story image

Unge får fritidsjob som læsemakker for indskolingselever

Skrevet af: Author

Fredensborg Bibliotekerne og Ungfredensborg opretter nu sammen ”Det unge læsekorps”, hvor unge i fritidsjob læser højt for skolelever

Med afsæt i en bevilling på 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen opretter Ungfredensborg og Fredensborg Bibliotekerne nu ”Det unge læsekorps”, som skal styrke børn og unges læselyst. 

Læsekorpset skal bestå af 8-12 unge i alderen 14-18 år, der er nysgerrige på litteratur og som tænker, at det er alletiders fritidsjob at være læsemakker for indskolingselever og stå for guidet fælleslæsning for elever på mellemtrinnet.

”Glæden ved at læse er utrolig vigtig og derfor en stor gave at give videre til andre. Jeg glæder mig derfor over, at vores unge nu får mulighed for at prøve at formidle god litteratur og læseglæde videre til skolebørn i kommunen”, siger Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget, og retter samtidig en stor tak til Slots- og Kulturstyrelsen for donationen. 

I 2022 modtog Fredensborg Bibliotekerne midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet BogGlad, hvor der blev oprettet mini-biblioteker på alle kommunens SFO’er. Projektet har vist sig som en stor succes, og det er afsættet for at Fredensborg Bibliotekerne ønsker at styrke børn og unges læselyst yderligere ved at oprette ”Det unge læsekorps”. 

Samarbejdet mellem bibliotek, skoler og Ungfredensborg ser formanden for Børn- og Skoleudvalget, Per Frost Henriksen, store perspektiver i:

”Det er et unikt samarbejde, hvor mange interesser bliver forenet på bedste vis: Vores unge får et fritidsjob, hvor de arbejder for at motivere og skaber lyst og glæde hos yngre skolebørn til at læse endnu mere. Og så giver fritidsjobbet måske også vores unge lyst til senere at søge en læreruddannelse”.  

”Det unge læsekorps” og konceptet udvikles og etableres i samarbejde mellem Fredensborg Bibliotekerne, Ungfredensborg samt SFO’erne i Nivå og Fredensborg.